Riksbyggens Bostadsrättsförening Hanviken

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningens skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Hanviken vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Tyresö så är Riksbyggens Bostadsrättsförening Hanviken ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Tyresö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Tyresö och i Stockholms län. Redan 1989-04-17 så skapades Riksbyggens Bostadsrättsförening Hanviken och bolaget är har ej F-skattsedel.

716420-4963 är organisationsnummret för bolaget som finns i Tyresö.

Just nu är Riksbyggens Bostadsrättsförening Hanviken och det finns många bolag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Hanviken så går det att nå dem via telefon på 08-7721500 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Riksbyggens Bostadsrättsförening Hanviken är Arvidsson, Sven Ove som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Cederlid, Björn Conny som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Engman, Uno som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellsten, Clas Peter som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Kenneth Ronny som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Bo Gunnar som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamotArvidsson, Eva Lia som är född 1951 och har titeln Suppleant, Edén, Björn Erik som är född 1950 och har titeln Suppleant, Engman, Ulla Marianne som är född 1936 och har titeln SuppleantHellström, Anna Ingrid som är född 1969 och har titeln Suppleant.