Föräldrakooperativet Trollebo, Ekonomisk Förening

Stockholms län

Information

Föräldrakooperativet Trollebo, Ekonomisk Förening är ett av många bolag som finns i Tyresö. Det är nämligen den kommunen som Föräldrakooperativet Trollebo, Ekonomisk Förening finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Föräldrakooperativet Trollebo, Ekonomisk Förening som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1990-01-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Ängsv. 36 B, 135 53, Tyresö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Föräldrakooperativet Trollebo, Ekonomisk Förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7120987.

Tyresö arbetar för att bolag som Föräldrakooperativet Trollebo, Ekonomisk Förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Föräldrakooperativet Trollebo, Ekonomisk Förening. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.

Firmatecknare för Föräldrakooperativet Trollebo, Ekonomisk Förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Edling, Anna Christina -Kjell, Patrik Steven.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Föräldrakooperativet Trollebo, Ekonomisk Förening och det är följande personer, Avramidis, Katarina Maria som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Edling, Anna Christina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsselius Reimer, Karin Eva Sofia som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Haag von Heijne, Carolina Margaret som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjell, Patrik Steven som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Cederblad, Per Anders Olof som är född 1966 och har titeln Suppleant.Södervall Svensson, Camilla Elin M som är född 1974 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Föräldrakooperativet Trollebo, Ekonomisk Förening är 716421-2248.