Temago

Stockholms län

Information

Temago är ett av många verksamheter som finns i Tyresö. Det är nämligen den kommunen som Temago finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Temago som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2004-09-30.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Temago så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Tyresö arbetar för att verksamheter som Temago ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Temago. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Konsulting inom företagsledning och företagsetablering. Projektledning. Marknadsföring och försäljning avseende IT- och telekomtjänster.

Firmatecknare för Temago är följande:
.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Temago och det är följande personer, Olovsson, Torsten Emanuel som är född 1943 och har titeln Innehavare av enskild firma,

Organisationsnummer för Temago är 430507-XXXX.