Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag

Stockholms län

Information

Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Tyresö. Det är nämligen den kommunen som Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1979-04-26. Men sedan 1987-01-01 så har Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Bollmorav. 114, 135 47, Tyresö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7426706.

Tyresö arbetar för att verksamheter som Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall utveckla och tillverka el- och data apparatur.

Firmatecknare för Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag och det är följande personer, Nilsson, Kurt-Erik som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson Svaleng, Sigrun Helene som är född 1935 och har titeln Suppleant, Isaksson, Lars Erik som är född 1958 och har titeln Revisor, Nilsson, Leif som är född 1943 och har titeln Revisorssuppleant, BDO Nordic AB som är född och har titeln Revisor, Handenrevisorerna Leif Nilsson AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Styr-Kontroll Teknik i Stockholm Aktiebolag är 556199-9441.