Kalga Finans AB

Stockholms län

Information

Kalga Finans AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Tyresö som är den kommunen där Kalga Finans AB finns. I Tyresö så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kalga Finans AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Kalga Finans AB har haft sedan 1996-01-01. Kalga Finans AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Kalga Finans AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Breviksnäsv. 5, 135 69, Tyresö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Tyresö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Kalga Finans AB Privat, ej börsnoterat.

Kalga Finans AB har idag 556490-7045 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Kalga Finans AB

Bolaget skall äga, förvalta och försälja fast egendom, tillverka och försälja sand- och grusvaror, trävaror och övriga material inom byggnadsbranschen, driva entreprenadrörelse inom byggnads- branschen, markarbeten och skogsnäring samt transportrörelse jämte tillverkning och försäljning av transportfordon såsom lastbilar, truckar och trailers samt idka finansieringsverk- samhet såsom handel med värdepapper, dock ej sådan verksamhet som avses i banklagen eller lagen om finansieringsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Kalga Finans AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Lars Gunnar som är född 1950 och har titeln VD, Andersson, Lars Gunnar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Gudrun Elisabeth som är född 1956 och har titeln Suppleant, Svedberg, Karl Anders Ove som är född 1949 och har titeln Revisor, Nyström, Lars Olof som är född 1948 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.