Konsult 2000 AB

Stockholms län

Information

Konsult 2000 AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Tyresö som är den kommunen där Konsult 2000 AB finns. I Tyresö så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Konsult 2000 AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Konsult 2000 AB har haft sedan 2003-08-09. Konsult 2000 AB har funnits sedan och 2003-08-09 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Konsult 2000 AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-7124787.

Tyresö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Konsult 2000 AB Privat, ej börsnoterat.

Konsult 2000 AB har idag 556645-0994 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Konsult 2000 AB

Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsentreprenader och konsultverksamhet inom detta område, maskinuthyrning, arrangemang av företagsevent, yrkesmässig godsbefordran, handel med fastigheter och värdepapper, bokföring, redovisning, ekonomisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet.

I Konsult 2000 AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Elfvengren, Lars-Göran Hjalmar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Grip Elfvengren, Ulrika Anna M som är född 1964 och har titeln Suppleant, Krafft, Alf Börje som är född 1966 och har titeln Revisor, Add & Subtract Revision AB som är född och har titeln Revisor, .