Nordic Housson Consulting AB

Stockholms län

Information

Nordic Housson Consulting AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Tyresö som är den kommunen där Nordic Housson Consulting AB finns. I Tyresö så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Nordic Housson Consulting AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Nordic Housson Consulting AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Nordic Housson Consulting AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7703966.

Tyresö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Nordic Housson Consulting AB Privat, ej börsnoterat.

Nordic Housson Consulting AB har idag 556664-8597 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Borgs, Anders Viktor -Dahle, Inger Margareta -Rosén, Knut Olof Mikael är den som för stunden ansvarar för Nordic Housson Consulting AB

Bolaget skall arbeta med konsultuppdrag inom arkitektur, husbyggnad och fysiska planer samt studiebesök mellan P.R. Kina och Sverige ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Nordic Housson Consulting AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Borgs, Anders Viktor som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Dahle, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Rosén, Knut Olof Mikael som är född 1955 och har titeln Likvidator, Vestlund, Anders Stefan som är född 1953 och har titeln Revisor, Lindebergs Grant Thornton AB som är född och har titeln Revisor, .